Ikoon Rail Squared

Het juiste spoor naar uw klanten

Naar bepaalde bestemmingen overklast het spoor andere transportmodi in termen van snelheid en kostprijs. Wij hebben uitgebreide ervaring terzake en uitstekende contacten met toonaangevende spoorwegmaatschappijen in en buiten Europa. Waar en wanneer nodig kunnen we een beroep doen op onze wereldwijde partners voor naadloos spoorwegtransport. 

Het spreekt vanzelf dat onze multimodale benadering werk maakt van de ‘first and last mile’, d.w.z. wij regelen ook het transport van uw deur tot de trein en van de trein naar de deur van uw klant.

Wereldwijd transport per spoor

De Sany group ondersteunt uw import & export van en naar China met zowel FCL en LCL containers. Wat snelheid en prijs betreft is transport per spoor de gulden middenweg tussen luchtvracht en scheepvaart.

Europa

Voor transport op het Europese vasteland over afstanden groter dan 300 km zijn treinen en binnenschepen de perfect multimodale combinatie. Ze zijn gewoonweg de beste keuze op het gebied van prijs, snelheid, duurzaamheid, ecologie en de behandeling van goederen.

Onder bepaalde voorwaarden (bv. wanneer uw klant zich binnen het bereik van een binnenvaartterminal of spoorwegemplacement bevindt) kan een combinatie van trein en binnenschip ook doeltreffend zijn op kortere afstanden. Meer zelfs, dit laat ons toe nog betere service te bieden en het is ongetwijfeld een toekomstgericht transportconcept.

Als onafhankelijk transportbedrijf verkiezen wij stabiliteit en naadloze verbindingen moven meer lucratieve, maar minder betrouwbare opties.

image.title