1. Inleiding

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is:

 • SANY GROUP NV, met maatschappelijke zetel aan de Zagerijstraat 17, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, België, met KBO-nummer 0644.547.578 en met BTW-nummer BE 0644.547.578,
 • EXSAN NV, met maatschappelijke zetel aan de Zagerijstraat 17, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, België, met KBO-nummer 0866.987.780 en met BTW-nummer BE 0866.987.780;
 • SANY LOGISTICS NV, met maatschappelijke zetel aan de Zagerijstraat 17, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, België, met KBO-nummer 0461.895.984 en met BTW-nummer BE 0461.895.984;
 • SANYTRANS NV, met maatschappelijke zetel aan de Zagerijstraat 17, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, België, met KBO-nummer 0442.961.386 en met BTW-nummer BE 0442.961.386;
 • TRANSSYSTEMS NV, met maatschappelijke zetel aan de Lage Weg 363, 2660 Hoboken, België, met KBO-nummer 0872.347.328 en met BTW-nummer BE 0872.347.328;
 • EXSAN AIR BVBA, met maatschappelijke zetel aan de Zagerijstraat 17, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, België, met KBO-nummer 0455.078.072 en met BTW-nummer BE 0455.078.072;
 • De vennootschap naar Nederlands recht EXSAN NEDERLAND BV, met maatschappelijke zetel aan de Leerlooierstraat 50, NL-3194 AB Hoogvliet, Rotterdam, Nederland, met met BTW-nummer NL851377245B01.

Hierna kort genaamd de “verwerkingsverantwoordelijke” of “wij”.

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom vindt u hierbij onze privacyverklaring op groepsniveau.
In deze privacyverklaring willen wij u op een heldere en transparante wijze informatie geven over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij omgaan met uw gegevens.
Als u vragen heeft over de privacyverklaring, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens:

 • Sany group NV, Zagerijstraat 17, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor,
  stijn@sany.be of sanne@sany.be

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw gegevens worden verzameld om een overzicht te krijgen en te behouden van het klanten- en leveranciersbestand. Eveneens zijn deze gegevens nodig om de tussen ons ontstane overeenkomst uit te voeren.
Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens op:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, GSM, functie en afdeling;
 • Eveneens worden bedrijfsgegevens opgevraagd zoals: firma naam, btw-nummer, adres en telefoonnummer.

Deze gegevens worden steeds verkregen via rechtstreekse inzameling.
We gebruiken de gegevens alleen voor deze doeleinden.

3. Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van uw gegevens maken wij gebruik van verwerkers. Al uw gegevens worden opgeslagen in onze desbetreffende software / database dewelke enkel toegankelijk is mits de juiste machtiging en gebruiksrechten. Met deze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken (verwerkingsovereenkomst) om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Uw gegevens worden niet gedeeld met andere, behalve diegene hierboven aangehaald. Tenzij dit een wettelijke verplichting of noodzakelijkheid is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u hiervoor de schriftelijke toestemming heeft gegeven. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.
Tot slot is er een mogelijkheid dat uw gegevens via e-mailverkeer gedeeld worden met derden buiten de Europese Unie. Hier gaat het dan eventueel om het e-mailadres, naam, voornaam en bedrijfsgegevens. Dit alles in kader van de uitvoering van de overeenkomst.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gegevens van klanten en leveranciers worden levenslang bewaard in onze database.

5. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Al onze hardware en software zijn in het beheer van onze externe partner. Het volledige toegangsbeheer naar CITRIX is verwerkt via active directory. Zonder de gebruikersnaam en het wachtwoord heeft men geen toegang tot onze CITRIX omgeving. Eveneens is de verbinding volledig geëncrypteerd waardoor het onmogelijk is gegevens te onderscheppen.
Indien er een contract werd gesloten tussen u en één van onze firma’s dan worden deze ook bewaard in het fysieke archief, in een afgesloten ruimte. De digitale versies van de contracten worden in een mappenstructuur op de server geplaatst. Zowel het fysieke als digitale archief zijn enkel toegankelijk voor het management.

6. Camerabewaking

Wij vinden de veiligheid van onze werknemers, bezoekers en eigendommen belangrijk. Om dit te waarborgen, maken wij gebruik van cameratoezicht. Bij het betreden van één van onze site waar er sprake is van cameratoezicht, zal er steeds een waarschuwingsbord met pictogram aanwezig zijn.

7. Cookies website

Op de website www.sany.be maken wij gebruik van cookies.

7.1. Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

7.2. Doel van cookies

Het gebruik van deze cookies heeft voor ons verschillende doeleinden, nl:
- Identificatie van de gebruiker (functionele cookie)
- Nodig voor gebruik van Google Analytics (niet-functionele cookie)
- Nodig voor gebruik van vimeo videoplayer (functionele cookie)
Wat zijn functionele en niet-functionele cookies?:
- Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze websites naar behoren functioneren (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.).
- Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden.
U kunt zelf nagaan welke cookies er gebruikt worden door op “beveiligd” of “secure” te klikken.

7.3. In- en uitschakelen van cookies

Het is mogelijk om de cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn terug te vinden in het menu ‘opties’ of ‘voorkeuren’ van de webbrowser. Voor meer details kunt u de help functie gebruiken.
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.e...

8. Uw rechten

U heeft het recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Eveneens heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Dit recht kan u uitoefenen door contact op te nemen met ons. Wij vragen steeds om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Dit op basis van het gerechtvaardigd belang. Zodoende we geen persoonsgegevens verschaffen aan de verkeerde persoon en ons zo schuldig maken aan het overtreden van de GDPR.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Om misbruik te voorkomen vragen wij u bij het uitoefenen van uw rechten om een kopie van de identiteitskaart mee te sturen. We raden u aan om uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover meteen contact op te nemen met ons. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie.

10. Wijzigingen privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring ten alle tijden aan te passen. Op onze website www.sany.be vindt u steeds de laatste versie.